Chính Sách Vận Chuyển & Giao Hàng

Chính sách vận chuyển: Fitfood giao hàng giới hạn một số quận tại TP.HCM. Thông tin chi tiết về thời gian và chi phí giao hàng được quy định như khung bên dưới.

Chú ý:   Phí giao hàng = ngày ăn thực tế x phí giao hàng trên 1 ngày

Khu vực giao hàng

 Phí ship trên 1 tuần

Khung thời gian giao hàng

Quận 1

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 2: Chỉ khu vực Thảo Điền và Mai Chí Thọ

                         75,000

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 3

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 4

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 5

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 6

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 7

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 8

                         75,000

8:00 - 8:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 10

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 11

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Phú Nhuận

                         50,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Bình Thạnh

                         50,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Tân Bình

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Tân Phú

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Gò Vấp

                         75,000

Tối hôm trước (19:00 - 22:00)