Chính Sách Vận Chuyển Giao Hàng

Chính sách vận chuyển: Hiện tại Fitfood chỉ giao hàng giới hạn một số quận huyện tại TP.HCM. Thông tin chi tiết về thời gian và chi phí giao hàng được quy định như khung bên dưới.

Chú ý:   Phí giao hàng = ngày ăn thực tế x phí giao hàng trên 1 ngày. Hiển thị mặc định là Phí giao hàng liên tục trong 5 ngày/tuần

Khu vực giao hàng

 Phí giao hàng 

(cho 1 tuần 5 ngày)

Khung thời gian giao hàng

Quận 1

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 2: Chỉ khu vực Thảo Điền và Mai Chí Thọ

                         75,000

9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 3

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 4

 Miễn phí

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 5

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 6

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 7

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 8

                         75,000

8:00 - 8:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 10

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Quận 11

                         50,000

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Phú Nhuận

                         50,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Bình Thạnh

                         50,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Tân Bình

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Tân Phú

                         75,000

8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Gò Vấp

                         75,000

Tối hôm trước (19:00 - 22:00)

Hỗ trợ trực tuyến