CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA FITFOOD

Chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Program) bắt đầu áp dụng từ 01/01/2022, dành riêng cho các khách hàng đã, đang sử dụng dịch vụ của Fitfood. Thông tin chi tiết như sau: 

  • Với mỗi 10,000 bạn đặt hàng thành công tại Fitfood, bạn sẽ nhận được 01 điểm thưởng tương ứng. 
  • Điểm thưởng được dùng để quy đổi sang các ưu đãi trong chương trình.
  • Số điểm thưởng tích lũy sẽ được cộng dồn và sẽ hết hạn vào tháng 06 và tháng 12 hàng năm.
  • Với mỗi lần đổi điểm, số điểm thưởng mà khách hàng sở hữu sẽ được trừ tương đương với điểm thưởng của quà tặng.

Trong thời hạn điểm thưởng còn giá trị, bạn có thể quy đổi Điểm Thưởng thành Phần Quà Ưu Đãi tương ứng với khung điểm thưởng bên dưới: